رشت رویایی- مالک باشگاه سپیدرود رشت گفت: قصد سرمایه گذاری در پروژه های اقامتی و ورزشی در شهر خودم را دارم و بر همین اساس تفاهم نامه ای در همین خصوص با شهرداری رشت امضا شد.

به گزارش ایسنا، دکتر تن زاده، مالک باشگاه سپیدرود رشت در حاشیه اجلاس فصلی سازمان های سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور که به میزبانی شهر رشت در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ۹۶ در رشت برگزار شد، تفاهم نامه ای درخصوص سرمایه گذاری در پروژه های اقامتی و ورزشی در شهر رشت با شهردار رشت به امضا رساند.

دکتر تن زاده در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: بعد از هفده سال به شهر خود رشت جهت سرمایه گذاری بازگشتم و در اولین اقدام باشگاه بزرگ و مردمی سپیدرود رشت را تملک کردم.

او گفت: با شهردار رشت صحبت های خوبی در روزهای گذشته داشتم و قصد سرمایه گذاری در پروژه های اقامتی و ورزشی در شهر خودم را دارم و بر همین اساس تفاهم نامه ای در همین خصوص با شهرداری رشت امضا شد.

مالک باشگاه سپیدرود رشت، با اشاره به روند اجرای طرح های سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: مهم ترین مبحث برای من زمان می باشد و از شهردار رشت تقاضا دارم در مباحث مرتبط با صدور مجوزهای قانونی تسریع لازم صورت پذیرد و امیدوارم خروجی این طرح ها منجر به شکوفایی و رشد بیشتر شهرمان گردد.