[su_frame align=”center”]مادری که هر کدام از پسرهایش در یک تیم ملی فوتبال بازی می‌کنند[/su_frame]

رشت رویایی- وقتی هر یک از فرزندانت در یکی از دو تیم درون زمین بازی کنند، ناچاری چنین لباسی به تن کنی.

مادر برادران ژاکای به سوژه‌ای برای رسانه‌های دنیا بدل شده بود. او که بازی تیم‌های سوئیس و آلبانی را از درون ورزشگاه با عروسش به تماشا نشسته بود، پیراهنی به تن داشت که روی آن نیمی از پرچم آلبانی ونیمی از پرچم سوئیس نقش بسته بود. یکی از پسرهای این زن در تیم ملی سوئیس و دیگری در تیم ملی آلبانی بازی می‌کرد. سوژه‌ای که در طول ۹۰ دقیقه بازی تقریباً ۹۰ باری از سوی جواد خیابانی به بینندگان تلویزیونی مسابقه گوشزد شد.