گزارش شفاف عملکرد ۸ ماهه شهرداری رشترشت رویایی- مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت با اشاره به پخش ویدیویی مبنی بر درگیری مأموران شهرداری با یک دستفروش بیان داشت: شهرداری رشت هیچ گونه درگیری با دستفروشی در این کلانشهر نداشت.

به گزارش ایرنا، مجتبی شهرستانی اضافه کرد: با توجه به آنکه بر اساس مشاهدات، فیلم مربوط به یکی از خیابان های منطقه ۲ رشت است، استعلامی از شهرداری آن منطقه صورت گرفته که اعلام شد طی ۲ روز گذشته هیچ گونه درگیری با دستفروشان انجام نشده است.

او ادامه داد: ضمن اینکه همه خودروهای مربوط به ستاد رفع سد معبر شهرداری رشت دارای دو طرف بغل نویس با عنوان ستاد رفع سد معتبر شهرداری رشت است در حالیکه در این ویدئو، این مهم مشاهده نمی شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت مطرح کرد: علاوه بر این خودروهای رفع سد معتبر شهرداری این کلانشهر نیسان آبی یا مزدای دو کابین است در حالیکه در فیلم پخش شده، چنین خودرویی مشاهده نمی شود و خودروی مربوطه در این فیلم ، پیکان وانت سفید است.

شهرستانی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای سد معتبر شهرداری رشت گفت: در این دوره های آموزشی، بر لزوم پرهیز از هرگونه درگیری فیزیکی تاکید می شود و نیروها کاملا توجیه هستند.