[su_frame align=”left”]لِه شدن فِراری اجاره‌ای توسط داماد[/su_frame]

رشت رویایی- خیلی باید انسان بد شانسی باشی تا در روز دامادیت، خودروی اجاره‌ای ۲۴۰ هزار پوندی ( ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی) را به دیوار بکوبید!

متأسفانه این اتفاق برای دامادی به نام عثمان علی در بیرمنگام انگلیس افتاده و روز دامادی و ازدواجش را به ناراحتی و غصه تبدیل ساخته است.

جریان از این قرار است که آقای داماد این خودرو را برای یک شبانه روز به مبلغ ودیعه ۵۰۰۰ پوند، اجاره می‌کند و غافل از اینکه در روز حادثه در کنار عروس خانم، در حالیکه از سواری خودروی گران قیمت اجاره‌ای خیلی لذت نبرده بودند که دریک پیچ، بجای ترمز پا را روی پدال گاز فشرده و در نتیجه تصاویری به این شکل از تصادف با دیوار یک منزل خلق کرده است.

[su_frame align=”center”]لِه شدن فِراری اجاره‌ای توسط داماد[/su_frame] [su_frame align=”center”]لِه شدن فِراری اجاره‌ای توسط داماد[/su_frame]