رشت رویایی- ویلهلم مسراشمیت یکی از مهم‌ترین طراحان و تولیدکنندگان هواپیماهای نظامی در آلمان نازی بود. وی با طراحی جنگنده مسرشمیت ب‌اف ۱۰۹ کمک بسیار زیادی را به نیروی هوایی نازی‌ها کرد. در تصویر زیر لحظه تست این جنگنده در یکی از کارخانه‌های نظامی نازی‌ها را مشاهده می‌کنید.

[su_frame align=”center”]جنگنده مسرشمیت ب‌اف ۱۰۹[/su_frame]