رشت رویایی- خانمی میانسال که در بیمارستان بعثت همدان جراحی شده بود، در اثر جا ماندن قیچی جراحی در شکمش دوباره عمل شد.

[su_frame align=”center”]قیچی جراح در شکم بیمار[/su_frame]

این خانم شصت و سه ساله قمی که شانزده فروردین امسال به علت انسداد روده در بیمارستان بعثت همدان جراحی شده بود که پس از یکماه از عمل جراحی از درد شدید شکم رنج می‌برد. به گفته فرزند این بیمار در این مدت در هر بار مراجعه به پزشک جراح وی علت درد شکم را عوارض جراحی عنوان می‌کرد.

این بیمار دیروز به علت درد شدید به یکی از بیمارستانهای قم مراجعه کرد که پس از معاینات پزشکی و عکسبرداری مشخص شد در عمل جراحی یکماه پیش قیچی جراحی در شکمش جامانده و باعث عفونت شده است که بیمار مورد جراحی قرار گرفت که پس از سه ساعت قیچی جراحی از شکم وی خارج شد. بنا به گفته فرزندش حال بیمار هم اکنون رضایت بخش است.