کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال ویژهرشت رویایی- ساعتی پیش قیمت جدید سراتو ۲۰۰۰ آپشنال شرکت سایپا اعلام شد.

سراتو ۲۰۰۰ که هفته قبل با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان از سوی سایپا به فروش میرسید صبح امروز این قیمت تغییر کرده و به ۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان رسید. پیش بینی شده بود که این افزایش قیمت حدود ۱۰ میلیون خواهد بود که این رقم به ۱۴ میلیون تومان رسید.