رشت رویایی- با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، برخی بانک ها از قطع موقت سرویس های الکترونیکی خود خبر دادند.

با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای نیمه دوم مطابق هرسال، برخی بانک‌ها (اعم از ملت، اقتصاد نوین، سینا و ایران زمین ) از قطع موقت سیستم از حدود ساعت ۲۳:۵۰ روز ۳۰ شهریور ماه خبر دادند که این قطعی بین یک تا دو ساعت به طول خواهد انجامید.

بر این اساس از کلیه مشتریان بانک‌ها درخواست شده که با رعایت احتیاط، امور بانکی مورد نیاز خود را قبل یا بعد از این ساعت انجام دهند.