[su_frame align=”left”]قتل - چاقوکشی[/su_frame]

رشت رویایی- دعوای چند دانشجوی پزشکی به زد و خورد انجامید و با قتل دو نفر پایان یافت.

سه دانشجوی هندی و سه دانشجوی اکراینی در دعوایی که در اکراین صورت گرفت، باعث کشته شدن دو دانشجوی هندی شدند و دیگر هم جراحات شدیدی برداشته است. این دانشجویان اکراینی پس از قتل این دو دانشجو سعی داشتند که از مرز اکراین خارج شوند اما پلیس به موقع آن‌ها در مرز دستگیر کرد.

دستگیری این دانشجویان پزشکی در حالی روی داد که پلیس چاقوی آلت قتاله و حتی خون مقتولان را بر روی وسایل این ۳ دانشجو یافت.