رشت رویایی- فاطمه شیرزاد رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای اسلامی شهر رشت به همراه مهندس بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری از پاکبان آسیب‌دیده بستری در بیمارستان پورسینای رشت عیادت نمودند.

[su_frame align=”center”]عیادت فاطمه شیرزاد و جمعی از مدیران شهرداری رشت از پاکبان آسیب دیده شهرداری منطقه یک[/su_frame]

فاطمه شیرزاد، رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست و رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای شهر رشت به همراه علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری رشت و جمعی دیگر از مدیران شهرداری با حضور در بیمارستان پورسینا ضمن عیادت از پاکبان آسیب دیده منطقه یک شهرداری رشت پیگیر روند بهبودی او شدند.

صبح دو روز گذشته این پاکبان آسیب‌دیده در حین انجام کار بر اثر تصادف یک خودرو با او از ناحیه دو پا دچار آسیب‌دیدگی شدید شد و در بیمارستان پورسینای رشت بستری شد.

[su_frame align=”center”]عیادت فاطمه شیرزاد و جمعی از مدیران شهرداری رشت از پاکبان آسیب دیده شهرداری منطقه یک[/su_frame]

فاطمه شیرزاد رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شورای شهر رشت به محض اطلاع از وضعیت این کارگر خدماتی شهرداری رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری در بیمارستان رشت حاضر شدند و نسبت به همکاری و مساعدت‌های لازم برای این پاکبان آسیب‌دیده تاکید نمودند.

[su_frame align=”center”]عیادت فاطمه شیرزاد و جمعی از مدیران شهرداری رشت از پاکبان آسیب دیده شهرداری منطقه یک[/su_frame]

[su_frame align=”center”]عیادت فاطمه شیرزاد و جمعی از مدیران شهرداری رشت از پاکبان آسیب دیده شهرداری منطقه یک[/su_frame]