عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان

رشت رویایی- دریاچه بایکال Lake Baikal عمیق‌ترین دریاچهٔ آب شیرین و بزرگترین منبع ذخیرهٔ آب‌های سطحی بر روی کره زمین است.

این دریاچه در جنوب سیبری در کشور روسیه، بین استان‌های ایرکوتسک و بوریاتیا واقع شده است. بایکال به علت آب زلال و شفافش بسیار مشهور است. عرض این دریاچه حداکثر ۷۹٫۵ و حداقل ۲۵ کیلومتر است. عمیق‌ترین قسمت دریاچه به ۱۶۳۷ متر می‌رسد و به‌عنوان عمیق‌ترین دریاچهٔ دنیا لقب گرفته است. حدود ۳۳۰ رودخانه به آن جاری می‌شود.

عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهاندریاچۀ بایکال بزرگترین منبع آب شیرین جهان به شمار می‌آید. این دریاچه هفتمین دریاچۀ بزرگ جهان است و در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان

دریاچۀ بایکال هم‌چنین دارای زلال‌ترین آب در میان دریاچه‌های جهان است و با قدمت ۲۵ میلیون سال، قدیمی‌ترین دریاچۀ جهان نیز به‌شمار می‌آید.

عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان

از آنجایی که این دریاچه بسیار قدیمی و دورافتاده است، زیستگاه جانورانی است که فقط در این منطقه یافت می‌شوند.

عکس‌های زیبا و رویایی از عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین جهان