رشت رویایی- شکار لحظه ها؛ مسی و بدل ایرانی‌اش در نیوکمپ!