رشت رویایی- عرض این پل ۱۱۰ فوت و هزینه ساخت آن تقریباً ۱ میلیارد پوند اعلام شده است.

چین موفق به ساخت طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay شد. طول این پل ۲.۴ مایل است.

سازه جدید چینی شهر بندری «کوئنگ دائو» را در قسمت شرقی این کشور به جزیره «هوانگ دائو» متصل می‌کند.

عرض این پل ۱۱۰ فوت و هزینه ساخت آن تقریباً ۱ میلیارد پوند اعلام شده است.

ساخت پل Jiaozhou Bay چهار سال زمان برده و بیش از ۵ هزار ستون در آن بکار رفته است.

طول این پل از بلندترین پل دریایی قبلی جهان که بر روی دریاچه Pontchartrain Causeway ایالت «لویزیانا» آمریکا ساخته شد بود، تقریباً ۳ مایل بلندتر است.

[su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame] [su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame] [su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame]
[su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame] [su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame] [su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame] [su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame] [su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame]

[su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame]

[su_frame align=”center”]طولانی‌ترین پل دریایی جهان با نام Jiaozhou Bay[/su_frame]

ایران