رشت رویایی- بازدید ناظران پسماند شهرداری منطقه ۲ رشت منجر به ضرب و شتم مامور این سازمان توسط کارکنان بانک رفاه شد.

مسئول پسماند ناحیه مربوطه به خبرنگار رشت رویایی گفت: صبح امروز ناظر و سرکارگر پسماند در بازدید از منطقه ۲ با مشاهده زباله جلوی یکی از بانک‌ها در خیابان امام خمینی  نسبت به گذاشتن زباله خارج از موعد قانونی به کارمندان بانک تذکر دادند که این موضوع با واکنش نامناسب کارکنان بانک مواجه شد و یکی از کارکنان زباله را مجدداً به سمت خیابان پرت کرد.

تعالی‌پسند با اشاره به ضرب و شتم مامور شهرداری توسط کارمندان بانک، گفت: در حال حاضر مأمور شهرداری در بیمارستان بستری است و این موضوع توسط واحد حقوقی شهرداری در حال پیگیری است.

مسئول پسماند این منطقه به زمان گذاشتن زباله توسط بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: این مشکلی است که با تمام بانک‌ها داریم. ساعت کار بانک‌ها به گونه‌ای است که زباله خود را در ساعاتی غیر از ساعت مقرر در خیابان می‌گذارند که این کار به بهداشت عمومی و زیبایی شهر لطمه می‌زند.

[su_frame align=”center”]ضرب و شتم ناظر پسماند توسط کارکنان یک بانک در رشت[/su_frame]

[su_frame align=”center”]ضرب و شتم ناظر پسماند توسط کارکنان یک بانک در رشت[/su_frame]

[su_frame align=”center”]ضرب و شتم ناظر پسماند توسط کارکنان یک بانک در رشت[/su_frame]

[su_frame align=”center”]ضرب و شتم ناظر پسماند توسط کارکنان یک بانک در رشت[/su_frame]