رشت رویایی- معاون صید و بنادر ماهی گیری شیلات گیلان از ممنوعیت ۴۵ روزه صید ماهی کیلکا از خزر در محدوده این استان خبر داد.

[su_frame align=”center”]صید - ماهی‌گیری[/su_frame]

اکبر ایلدرم گفت: این تصمیم پس از نمونه گیری ماهیان کیلکا و تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشکده آبزی پروری اتخاذ شده است.

به گفته وی با توجه به این که اکثریت کیلکا ماهیان در مرحله پنج رسیدگی جنسی قراردارند با توافق جامعه صیادی، صیدکیلکا در آبهای خزر محدوده گیلان از ۲۴ فروردین به مدت ۴۵ روز ممنوع اعلام شد.: این امر با هدف ایجاد فرصت برای بازسازی ذخایر این گونه آبزی است.

ایلدرم افزود: از ابتدای امسال تا تاریخ ۲۴ فروردین ۲۰۸ تن ماهی کیلکا از خزر در محدوده استان گیلان صید شده است. به گفته وی از این میزان صید مقدار ۱۱ تن برای مصرف انسانی و ۱۹۷ تن مصرف پودرشده است.

۲۸ فروند شناور صید صنعتی کلیکا با ۲۸۰ صیاد در محدوده آبهای خزر در محدوده گیلان به فعالیت مشغولند. ماهی کیلکا یکی از مهم‌ترین انواع ماهی‌های دریای خزر بشمار می‌رود. ماهی کیلکا با جثه بسیار کوچک (به طول متوسط ۷ تا ۱۰ سانتی متر و وزن ۷ تا ۱۰ گرم) سرشار از پروتئین، ویتامین و کلسیم است. تاکنون وجود سه گونه ماهی کیلکا آنچووی، چشم درشت و ماهی کیلکا معمولی در دریای خزر گزارش شده است. ماهی کیلکا در طول روز به صورت گله متراکم یافت می‌شود و با تاریک شدن هوا پراکنده می‌گردند. فرمانده شناورهای صید کیلکا قبل از تاریک شدن هوا با استفاده از دستگاه ماهی یاب عملیات تعقیب گله‌های ماهی کیلکا را انجام می‌دهد. از آن جایی که ماهی کیلکا در عمق معینی زندگی می‌کند؛ در نتیجه برای صید آن‌ها لامپ الکتریکی باید مستقیماً در عمقی قرار بگیرد که ماهیان در آن عمق به سر می‌برند. ماهیان به دنبال نور لامپ حرکت می‌کنند و توسط تورهای قیفی مانند به دام می افتند. به طور معمول میزان صید در هر نوبت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم است.

ماهی کیلکا علی رغم جثه کوچک خود، از نظر ارزش و ترکیب مواد غذایی در ردیف مابقی ماهی‌ها و حتی در بعضی از موارد نسبت به گوشت قرمز دارای مزیت و برتری بیشتری است.