[su_frame align=”center”]برای اولین بار در کشور توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت صورت می‌گیرد: صدورمجوز تخریب وخاکبرداری به صورت آنلاین[/su_frame]

رشت رویایی- برای کاهش بروکراسی اداری و رفاه حال شهروندان رشتی سامانه صدور مجوز آنلاین تخریب و خاکبرداری ایجاد شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، صدور مجوزهای مختلف مربوط به احداث و تخریب ساختمان ها یکی از کارهای مهم و مورد تقاضای شهرداری محسوب می شود. سرعت در صدور این مجوزها می‌تواند سبب رضایت و رفاه حال شهروندان باشد.

حال برای نخستین بار در کشور سامانه صدور مجوز آنلاین تخریب و خاکبرداری توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت طراحی و در پیشخوان اینترنتی سازمان به آدرس www.pasmand-nezarat.ir آماده بهره‌برداری است. کلیه مراحل از ابتدای فرایند تا پرداخت مبلغ بصورت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی بانک شهر میسر می‌باشد.