رشت رویایی- تصویر زیر متعلق به دوره قاجار است که در آن شکار ۳۸ راس آهو در یک روز دیده می‌شود. این عکس متعلق به سال ۱۲۸۱ شمسی است.

[su_frame align=”center”]شکار ٣٨ آهو در یک روز[/su_frame]