[su_frame align=”center”]صحن شورا[/su_frame]

رشت رویایی- تاریخ مدیریت شهری رشت پس از انقلاب،تاریخ پر فراز و نشیبی است. به خصوص پس از ظهور شوراها که به قول معروف هنوز نوجوان است و در حال کسب تجربه. اما اگر این تجربه برای بسیاری از شهرها تجربیات خوبی بود برای رشت گاهی به قیمت از دست رفتن فرصت‌های بسیار تمام شد.
مردم رشت پس از آنکه در شورای اول و دوم یک تجربه‌ی نسبتا موفق، با توجه به ابتدای راه شورا و بی‌تجربگی آن، پشت سر گذاشتند در حالی شورای سوم را انتخاب کردند که بسیاری به آینده شهر امیدوار بودند. اما اتفاقات تلخ شورای سوم نه تنها امید شهروندان را ناامید کرد بلکه یکی از سیاه ترین نقاط تاریخ مدیریت شهری رشت را بر جای گذاشت.
شهروندان رشتی که اعتماد آنها در دوره شش ساله‌ی شورای سوم خدشه دار شده بود؛ با تیزهوشی و ذکاوت پای صندوق های انتخابات رفتند تا با انتخاب خود خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنند. شورای چهارم با این ادعا وارد پارلمان شهری شد که روزهای از دست رفته شورای قبل را جبران کند و بار دیگر اعتماد سلب شده را به شهروندان بازگرداند اما فارغ از عملکرد خوب یا بد آن که جای بحث دارد، شورای چهارم تبدیل به کابوس جدید رشت شد که هربار با جنجال و هیاهوی بسیار خواب را از چشم شهر شبهای روشن ربود.
وقتی به نتیجه انتخابات نگاه می‌کنیم تنها سی درصد از اعضای شورای چهارم موفق شدند به شورای پنجم راه پیدا کنند. معناشناسی این اتفاق ما را به این نتیجه می‌رساند که شهروندان رشت در حد انتظار از عملکرد شورا رضایت نداشتند. حتی اگر کارنامه شورای چهارم از نظر شهروندان قابل قبول بود به نظر می‌رسد به حدی حواشی پیرامون شورا و هیاهوی داخل آن زیاد بود که دیگر از حوصله و توان شهر خارج شده بود. حاشیه‌هایی که نه تنها گاهی شانیت شورا را زیر سوال برد بلکه با اختلافات سطحی و رفتارهای سخیف شان مردم رشت و سابقه درخشان این شهر را تحت الشعاع قرار داد.
چند روز پیش در نهایت اعلام شد که شورای پنجم در تاریخ یکم شهریور کرسی های خود را تحویل خواهند گرفت. این بدین معناست که تنها یک جلسه از عمر شورای چهارم باقی مانده و چند روز دیگر کابوس شورای چهارم به پایان راه می‌رسد. اما نکته‌ای که ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده این است که شورای پنجم چقدر می‌تواند حسرت مردم رشت را در بحث پارلمان شهری جبران کند. آیا همچنان ارتباط گیری با کارمندان شهری به قصد یارکشی برای انتخابات و انتخاب مدیران میانی شهرداری که از عارضه های جدی شورای پنجم بود، ادامه خواهد یافت؟
هرچند در این مدت کوتاه پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار رسمی شورای پنجم، اخبار زیادی از آنها به سطح رسانه ها درز پیدا کرد و به نظر می‌رسد علاقه آنها به حضور در رسانه ها بیش از حد باشد اما به هرحال باید منتظر نشست و دید که آیا شورای پنجم ادامه کابوس شورای قبلی است یا رویایی است که سالها رشت در سر خود می پروراند.