رشت رویایی- با برگزاری رأی گیری و کسب چهار رأی موافق اعضای شورای شهر رودسر، علی امانی به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش مهر، رئیس شورای شهر رودسر صبح پنج شنبه در حاشیه برگزاری جلسه انتخاب شهردار این شهر در جمع خبرنگاران، گفت: علی امانی با کسب چهار رأی موافق از اعضای شورای شهر رودسر به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

مجتبی کاظمی با اشاره به علت این انتخاب، افزود: اعضای شورای شهر رودسر با بررسی سوابق، عملکرد و تجربه این فرد در پست های گذشته خود به این جمع بندی رسیده که حضور این فرد می تواند به شهر رودسر کمک کند.

در سوابق کاری علی امانی شهرداری شهر نوشهر در دوره سوم شورای اسلامی شهر به چشم می خورد.