رشت رویایی- شهردار رشت مهمان برنامه حالاخورشید رضا رشیدپور می شود.

دکتر مسعود نصرتی صبح روز دوشنبه ساعت ۱۰ یازدهم دیماه در برنامه زنده حالا خورشید شبکه سه سیما مهمان رضا رشیدپور خواهد بود.