رشت رویایی- اعضای هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت با رئیس شورای اسلامی شهر رشت دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی شورا رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این دیدار با اشاره به اینکه پیگیر مشکلات مالی و شغلی پرسنل شهرداری رشت هستیم گفت: تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت مدتها است که معاملات کلانی نداشته اند اما سازمان مالیاتی بدون اطلاع از این شرایط، مالیات هنگفتی برای شرکت تعاونی منظور کرده است .

سید امیر حسین علوی اضافه کرد: به علت عدم پرداخت به موقع مالیات توسط شرکت تعاونی حکم ممنوع المعاملاتی برای اعضای هیئت مدیره شرکت صادر شده است.

علوی با بیان  اینکه این تعاونی مصرف زیر مجموعه شهرداری رشت می باشد گفت: اعضای تعاونی مصرف پرسنل خدوم شهرداری هستند و نباید با آنها چنین رفتارهایی انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تاکید کرد: رفع مشکلات پیش روی شرکت تعاونی مصرف کارکنان جزو اولویتهای شورا و شهرداری است و حتما به این مبحث خواهیم پرداخت.

در ادامه یکی از اعضای هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت نیز گفت: تعاونی مصرف کارکنان زیر مجموعه و جزئی از شهرداری رشت می باشد.

مهدی کمالی راد گفت: سازمان مالیاتی بطور مستقیم مالیات برای شرکت تعاونی محاسبه می کند و این در حالی است که زیر مجموعه شهرداری رشت هستیم.

او با بیان اینکه در گذشته تعاونی مصرف شهرداری رشت بالغ بر هفتصد نفر نیرو در اختیار داشت گفت: بعد از واگذاری جذب نیرو به شرکتهای خصوصی شرکت تعاونی به یک واحد کوچکتر تبدیل و در حال حاضر نیروی اندکی در اختیار تعاونی است.

کمالی راد خواستار پرداخت مطالبات معوقه تعاونی مصرف از سوی شهرداری مرکز شد و بیان کرد: متاسفانه مطالبات شرکت تعاونی به صورت خرد و با تاخیر پرداخت می شود و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است.

در خاتمه علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت به رفع مشکلات شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت تاکید کرد و گفت: امیدوارم به زودی مشکلات تعاونی برطرف و مطالبات این بخش بطور کامل پرداخت شود.