رشت رویایی- شدت گرمای هوا در ماهشهر خوزستان باعث آتش گرفتن یک خودرو شد.

به گزارش مشرق، لاستیک این خودرو که در اتوبان اهواز – ماهشهر در حال حرکت بود، پس از تحمل گرمای زیاد دچار حریق شد که این آتش به سایر بخش‌های این خودرو سرایت کرد.

بخش بزرگی از استان خوزستان جلگه است و شهر اهواز نیز در بخش جلگه‌ای جای دارد، ولی کمبود شدید پوشش گیاهی سبب گرمی و خشکی اهواز شده و آن را در رده گرم‌ترین مناطق ایران جای داده است.

[su_frame align=”center”]شدت گرمای اهواز یک خودرو را به آتش کشید[/su_frame] [su_frame align=”center”]شدت گرمای اهواز یک خودرو را به آتش کشید[/su_frame] [su_frame align=”center”]شدت گرمای اهواز یک خودرو را به آتش کشید[/su_frame] [su_frame align=”center”]شدت گرمای اهواز یک خودرو را به آتش کشید[/su_frame] [su_frame align=”center”]شدت گرمای اهواز یک خودرو را به آتش کشید[/su_frame]