رشت رویایی- بازیکن سابق تیم ملی فرانسه شباهت بسیاری به صدام دارد.

اریک کانتونا بازیکن سابق تیم ملی فرانسه است که هم اکنون در پایان دوران میان‌سالی قرار گرفته است. نکته جالب توجه در این گذار سنی، شباهت چهره وی به صدام، دیکتاتور سابق عراق است.

 

[su_frame align=”center”]شباهت اریک کانتونا فوتبال به صدام[/su_frame]

[su_frame align=”center”]شباهت اریک کانتونا فوتبال به صدام[/su_frame]