[su_frame align=”left”]کیانوش رستمی[/su_frame]

رشت رویایی- مردم کرمانشاه پس از کسب مدال طلای کیانوش رستمی به منزل پدری او رفتند.

به گزارش ایسنا، پس از کسب مدال طلای دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه برداری المپیک ریو توسط کیانوش رستمی، مردم کرمانشاه با حضور در منزل پدری این وزنه بردار شادی کردند.

رستمی در المپیک ریو علاوه بر کسب مدال طلا موفق به شکستن رکورد دوضرب و مجموع المپیک و مجموع جهان شد.

او اولین مدال را برای کاروان ایران درالمپیک ریو به دست آورد.

رستمی همچنین قبل از نشست خبری با خانواده اش تلفنی صحبت کرد.

[su_frame align=”center”]شادی مردم کرمانشاه در منزل پدری کیانوش رستمی[/su_frame]