[su_frame align=”center”]dug2[/su_frame]

رشت رویایی- سگ مهربانی اخراجی از آکادمی پلیس در کاخ فرمانداری استرالیا استخدام شد.

به گزارش خبر آنلاین، گاول (Gavel) سگ استرالیایى که مدتی در آکادمى پلیس مشغول به کار بود به دلیل آنچه مدیرانش «مهربانی بیش از حد و صمیمی‌شدنش با افراد» نامیدند ،از کارش اخراج شد زیرا او به جای گرفتن دزدها یا بو کشیدن برای یافتن مواد منفجره بیشتر ترجیح می‌داد ماساژ دریافت کند.

اما گاول مدت زمان زیادی بیکار نماند زیرا فرماندار کوینزلند در استرالیا طى قراردادى تازه که امضای پاول نیز در زیر آن است او را به عنوان سگ تشریفاتی کاخ فرمانداری استخدام کرد.

[su_frame align=”center”]dug7 [/su_frame][su_frame align=”center”]dug3 [/su_frame][su_frame align=”center”]dug [/su_frame][su_frame align=”center”]dug4 [/su_frame][su_frame align=”center”]dug5 [/su_frame][su_frame align=”center”]dug 8[/su_frame]