[su_frame align=”left”]شهرداری رشت[/su_frame]

رشت رویایی- فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت طی احکامی جداگانه، سه تغییر دیگر را در مدیران شهرداری رشت صورت داد.

بر این اساس هومن روائی، به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری جانشین عاطفه رمضان نیای چیرانی شد. روائی سابقه مدیر عاملی سازمان پایانه شهرداری و معاوت سازمان عمران و بازآفرینی را در کارنامه دارد.

همچنین سجاد محجوب که در گذشته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بود به عنوان سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت جانشین نرجس محجوب شد.

در حکم دیگری، اسماعیل رحمتی به عنوان سرپرست بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرداری رشت منصوب شد. او در سال ۹۲ نیز عهده دار این سمت بود و حالا جایگزین سامره ذبیحی شده است.

[su_frame align=”center”]photo_2017-08-12_14-26-14-388x498[/su_frame][su_frame align=”center”]Untitlesd-371x498[/su_frame][su_frame align=”center”]photo_2017-08-12_14-26-10-361x498[/su_frame]