[su_frame align=”center”]سه ایرانی گمشده در لندن[/su_frame]

رشت رویایی- سه ایرانی در میان گمشدگان آتش سوزی برج گرنفل لندن هستند.

نام و تصویر این سه نفر در لیست گمشده‌هایی که تلگراف منتشر کرده، دیده می شود.

حمید کنی مرد ایرانی ۶۱ ساله‌ای است که در طبقه پانزدهم برج گرنفل زندگی می‌کرده و نام او در لیست مفقودین حادثه آتش سوزی روز گذشته غرب لندن قرار دارد.

حمیدعلی جعفری درباره پدرش علی یاور جعفری ۸۲ ساله که گمان می‌رود ایرانی باشد می‌گوید: پدرم از صبح زود که خانواده برای فرار از آتش تلاش می‌کردند دیگر دیده نشده است. او با مادر و خواهرم در آسانسور بودند. مادرم می‌گوید وقتی آسانسور به طبقه دهم رسیده دود زیادی داخل آن بوده است. پدرم نمی‌توانست درست نفس بکشد. از آسانسور بیرون رفته و بعد درهای آسانسور بسته شده و تا طبقه همکف دیگر توقفی نداشته است.

پسر علی یاور جعفری سعی کرده دوباره داخل برود و پدرش را پیدا کند و نجات دهد اما پلیس و نیروهای امدادی محوطه را بسته بودند و دیگر به او اجازه ندادند داخل برود. خانواده جعفری در هیچ بیمارستانی هم نتوانستند پدرشان را پیدا کنند.

خانواده صابر ندا یکی دیگر از گمشده‌های آتش سوزی برج گرنفل لندن از همسر و پسرش خواست از آتش فرار کنند اما خودش مجروح شده بود و نتوانست آنها را همراهی کنند درخواست جستجو برای یافتن اورا دادند.

صابر ندا و همسر و پسرش در طبقه آخر برج گرنفل زندگی می‌کردند و وقتی آتش به طبقات بالا زبانه کشید در خانه‌شان بودند.

خانواده صابر می‌گویند وقتی آنها، شکیلا همسرش ۴۵ ساله و فرهاد پسرش ۲۴ ساله از بین آتش فرار می‌کرد او به دلیل اینکه مجروح شده بود نتوانست با آنها برود.

آخرین باری که صدای صابر ندا شنیده شد به ساعت ۲:۲۰ دقیقه زمان حادثه برمی‌گردد که با اقوامش تماس گرفته و به آنها گفته ساختمان آتش گرفته و هیچ کمکی وجود ندارد.

صابر ندا که نام شناسنامه‌ای او محمد است آخرین بار ساعت ۳.۳۰ صبح همراه همسر و پسرش بوده اما پس از آن دیگر دیده نشده است.