رشت رویایی- هلی‌کوپتر اورژانس مازندران مستقر در شهرستان آمل بخش لاریجان در حین نشستن برای جابه جایی مصدومان سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، تاکنون یک فوتی از سقوط این بالگرد گزارش شده است.

[su_frame align=”center”]سقوط هلی‌کوپتر اورژانس در مازندران یک کشته داد[/su_frame]

[su_frame align=”center”]سقوط هلی‌کوپتر اورژانس در مازندران یک کشته داد[/su_frame] [su_frame align=”center”]سقوط هلی‌کوپتر اورژانس در مازندران یک کشته داد[/su_frame]