[su_frame align=”center”]سقوط دوربین المپیک 7 نفر را روانه بیمارستان کرد[/su_frame]

رشت رویایی- در پی سقوط دوربین معلق تصویربرداری (دوربین عنکبوتی)، هفت نفر از مردمی که در پارک المپیک حضور داشتند مجروح شدند.

به گزارش ایرنا، پس از پاره شدن دو کابل رابط، این دوربین بزرگ از ارتفاعی ۲۰ متری بر سر تعدادی از ورزش دوستان سقوط و هفت نفر از آنان را مجروح کرد. چندین دوربین معلق از مردم حاضر در پارک المپیک فیلم برداری می کنند.

مسئولان پزشکی حاضر در محل گفتند جراحت‌ها جزئی بوده و تمام مجروحان پس از چند ساعت از بیمارستان مرخص شدند. مقام های ذیربط اعلام کردند که تحقیقات وسیعی در مورد این حادثه انجام خواهد شد.

گفتنی است در حوادث مشابه المپیک برزیل، یکی از مسئولان امنیتی المپیک که به اشتباه وارد آلونک های ریو شده بود به ضرب گلوله از پای درآمد؛ اموال ورزشکاران استرالیایی و آمریکایی سرقت و دو بار به خبرنگاران ورزشی تیراندازی شد.

[su_frame align=”center”]سقوط دوربین المپیک 7 نفر را روانه بیمارستان کرد[/su_frame]