رشت رویایی- گفته می‌شود طی چهار تا پنج سال پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، به این شرکت ۱۴۰ میلیارد تومان خسارت از ناحیه سرقت کابل وارد شده است.

به گزارش ایسنا، داود زارعیان – مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران – اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما برخی علاقه به تخریب اموال دیگران دارند و این موضوع باعث وارد شدن خسارات فراوانی به مخابرات می‌شود.

وی ادامه داد: این خسارت ۱۴۰ میلیاردی که بیشتر شامل کابل بوده است باعث شده تدابیر شدیدتری برای حفاظت از اموال مخابرات بکار ببندیم چراکه در برخی موارد این خسارت‌ها قابل جبران نبوده است.

سخنگوی شرکت مخابرات همچنین گفت: در مواردی که به‌طور مثال ۱۰ کیلومتر کابل از یک اطراف یک روستا سرقت شده به خاطر شرایط فیزیکی و جغرافیایی عملاً دیگر ایجاد شبکه ممکن نبوده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات مضاعف برای مردم شده است.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به اینکه وضعیت مزاحمت‌های تلفنی برای شماره‌های امدادی مخابرات مثل ۲۰۱۱۷ چگونه است توضیح داد: شماره‌های عمومی مانند آتش‌نشانی، اورژانس و مخابرات و سایرین در کشور ما مزاحمت‌های تلفنی زیادی دارند.

وی که در برنامه تلویزیونی رادیکال هفت سخن می‌گفت متذکر شد: به‌صورت آماری در بهترین شرایط فقط ۳۰ درصد تماس‌ها با شماره ۲۰۱۱۷ مربوط به خرابی‌های واقعی است و این آمار در شهرهایی غیر از تهران به مراتب کمتر است و امیدواریم با کار فرهنگی بتوان این رویه را در کشور تغییر داد.