رشت رویایی- سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان به درخواست یکی از همکاران در گنبد کاووس همکار افتخاری سازمان اورژانس کشور شد.