اولین اهدای عضو سال 96 به سه بیمار جان دوباره داد

رشت رویایی- مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: اهدا عضو فرد دچار مرگ مغزی در این استان، جان چند بیمار را نجات داده است.

محمدرضا حسین زاده گفت: اهدای عضو غلامعلی نظر بندلیلی، ۵۶ ساله ساکن روستای زمیدان لاهیجان که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدا عضو جان چند بیمار را نجات داد.

او کفت: کبد این فرد دچار مرگ مغزی با رضایت خانواده در مرکز فراهم آوری بیمارستان رازی رشت برداشته و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز و نسوج او نیز به یکی از بیمارستان های تهران منتقل شده است.