رشت رویایی- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر عصر امروز هجدک واقع در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر راس ساعت ۱۵ و ۳۹ دقیقه عصر جمعه هجدک راور را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۷۱۶ و طول جغرافیایی ۵۷.۳۹۵ درجه رخ داد.

عمق زمین لرزه گفته شده در ۹ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

این زمین لرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشت.