رشت رویایی  سالانه ۲۵ هزار مورد سوختگی در کشور اتفاق می‌افتد.

دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر ۸۷۰ تخت سوختگی در کشور داریم که ۱۰۰ تخت از آن متعلق به ICU ویژه سوختگی است.

وی افزود: بر اساس طرح سطح‌بندی خدمات درمانی، ۲۰۰۰ تخت سوختگی که ۴۰۰ تخت از این تعداد متعلق به ICU است، نیاز داریم.

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه ۱۱۵ تخت ICU سوختگی تا دو ماه آینده در ۱۱ مرکز و بخش راه‌اندازی می‌شود، گفت: سالانه ۲۵ هزار مورد سوختگی در کشور رخ می‌دهد.