[su_frame align=”center”]هفت عضو شورای شهر که از پاسخ‌های شهردار رشت قانع نشدند[/su_frame]

رشت رویایی- یکشنبه گذشته دکتر سید محمدعلی ثابت‌قدم به عمارت میرزا خلیل رفیع رفت تا به سوالات مطرح‌شده از سوی اعضای شورای شهر پاسخ بدهد.

پس از پاسخ‌های شهردار، رأی‌گیری شد و اعلام کردند که هفت عضو شورا از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند و در واقع ترجیح دادند اعلام کنند از پاسخ‌های شهردار به سوالات مطرح‌شده قانع نشده‌اند.

اما این پایان کار نبود. شش عضو شورا که قانع شده بودند درخواست کردند آرا رویت شد. اتفاقی که پس از حرف‌وحدیث‌های بسیار رخ داد و اعضای شورا از رأی یکدیگر باخبر شدند.

بنا به اطلاع رشت رویایی، اسامی هفت عضوی که اعلام کردند از پاسخ‌های شهردار راضی نشده‌اند، به این شرح است:
محمدعلی رفیعی نوده، محمود باقری خطیبانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی، عباس صابر، امیرحسین علوی، حجت جذب.

در مقابل شش عضو شورا از پاسخ‌های شهردار قانع شدند: رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، موسوی روزان، مظفر نیکومنش نودهی، فرهاد شوقی و محمدحسین واثق کارگرنیا.