رشت رویایی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان این استان را قطب صنوبرکاری در کشور خواند و گفت: در هفته منابع طبیعی از یک گونه رقم تحقیقاتی صنوبر با عنوان «گیلدار» رونمایی می‌شود.

به گزارش فارس، داود زارع در مراسم جشن درختکاری در دانشگاه گیلان سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری استان را تشریح کرد.

وی اجرای طرح‌های توسعه جنگل و زراعت چوب را در دستور کار منابع طبیعی گیلان عنوان کرد و گفت: در قالب پروژه طرح صیانت در سال‌های ۸۰ تا ۹۳ تنها در یک مورد بیش از ۱۷ هزار و ۱۲۰ هکتار جنگل‌کاری به انجام رسیده است.

زارع با اشاره به اینکه در بخش زراعت چوب نیز اقدام‌های موثری انجام شده است، خاطرنشان کرد: استقبال در زمینه زراعت چوب با توجه به ترویج فرهنگ منابع طبیعی و لزوم حفاظت از عرصه‌های جنگلی و بهبود چشمگیر بوده است.

وی گیلان را در بحث تولید صنوبر قطب کشور خواند و خاطرنشان کرد: در هفته منابع طبیعی از یک گونه رقم تحقیقاتی صنوبر با عنوان «گیلدار» رونمایی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی جاری ۲۰۰ هزار نهال بین مردم به صورت رایگان توزیع می‌شود، یادآور شد: سالانه جنگل‌کاری دستی در حدود دو هزار هکتار اراضی گیلان پیگیری و انجام می‌شود.