رشت رویایی- تجمع سیم و کابل‌ها را در منزل یا محیط کار حتما زیاد مشاهده کرده‌اید. این صحنه‌ی آزاردهنده علاوه بر این که نظم و زیبایی محیط را تحت تاثیر قرار می‌دهد، استفاده از سیم‌ها و تشخیص آن‌ها را نیز مشکل می‌کند. این ویدیو به شما روش مرتب کردن سیم شارژر را آموزش می‌دهد.