رشت رویایی- زلزله ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر رودبار را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری در ساعت ۲۰:۱۴ رودبار را لرزاند.

فرماندار رودبار در باره این زلزله گفت: تاکنون خسارتی از زلزله امشب گزارش نشده است.