رشت رویایی- رئیس اداره محیط زیست فومن از رهاسازی یک گربه جنگلی توسط محیط بانان این اداره در طبیعت این شهرستان خبرداد.

به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان اسدالله سعدی گفت: بنا بر گزارش یکی از اهالی منطقه سیاه چال فومن مبنی بر به دام افتادن یک قلاده گربه جنگلی درجایگاه نگهداری طیور در داخل محوطه مسکونی اش ،محیط بانان این اداره به محل اعزام شدند.

او گفت: محیط بانان در محل حضور یافته و برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به حیوان و دور کردن از منطقه مسکونی اقدام به زنده گیری آن کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن گفت: این گربه جنگلی که برای شکار وارد جایگاه پرندگان خانگی شده بود بعد از ورود نتواسته بود از آن خارج و در آن گیر افتاده کرده لذا پس از زنده گیری حیوان توسط محیط بانان اداره و بررسی وضعیت حیوان، این حیوان در طبیعت امن رها سازی شد.