رشت رویایی- ۱۶ سال از آغاز هزاره سوم گذشته، اما انسان‌ها هنوز فریفته خشونت هستند و به همدیگر رحم نمی‌کنند چه برسد به حیوانات. گاوبازی ماتادورها هنوز از پربیننده‌ترین نمایش‌هاست. نبرد انسان و عقلِ قرمزش با گاوها.

در عکس آخر پپه مورال، در میدان گاوبازی شهر سویل اسپانیا پیروزی‌اش را بر گاو به زمین نشسته جشن می‌گیرد.

[su_frame align=”center”]رقصنده با گاوها[/su_frame]