[su_frame align=”left”]846704369452145694567845[/su_frame]

رشت رویایی- گزیدگی پشه دستگاه ایمنی شما را به واکنش نشان دادن تحریک می‌کند و راه آن یک قرص آنتی‌هیستامین ساده است.

بزاق پشه ماده‌ی پادبند یا ضدانعقاد خون دارد که باعث می‌شود نوشیدن خون برایش آسان‌تر باشد. بدنتان پادتن‌هایی را می‌فرستد تا با این آنزیم‌های بیگانه مبارزه کنند. این پادتن‌ها تولید هیستامین را آغاز می‌کنند، که باعث می‌شود رگ خونی و پوست اطراف آن ورم کند و محل گزیدگی نیز قرمز شود و بخارد. آنتی‌هیستامین مانع از آن می‌شود که هیستامین‌ها سبب تورم شوند. مشاهده شده است که دوز خوراکی آنتی‌هیستامین بهترین اثر را دارد. آنتی‌هیستامینی را پیدا کنید که در اجزای سازنده‌ی فعالش دیفن‌هیدرامین داشته باشد. هرچند کرم‌های موضعی هم می‌تواند مؤثر باشد، اما یخ هم به کاهش تورم کمک می‌کند.

بیزینس اینسایدر