راه‌اندازی دوره  پسادکتری در دانشگاه گیلان

رشت رویایی- نخستین دوره‌های پسادکتری در دانشکده‌های تربیت‌بدنی، علوم ورزشی، علوم پایه راه‌اندازی شد.

اولین دوره‌های پسادکتری دانشگاه گیلان در دانشکده‌های تربیت‌بدنی، علوم ورزشی، علوم پایه و به ترتیب با راهنمایی دکتر فرهاد رحمانی نیا و دکتر شیرینی راه‌اندازی شد. دکتر کمال رنجبر به عنوان محقق دوره‌های پسادکتری در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی در دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با استاد راهنمایی دکتر رحمانی نیا و با بورس مربوط به دریافت‌کنندگان جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان و با پیشنهاد تحقیقاتی با عنوان «تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف عصاره هیدرو الکی زالزالک بر استرس اکسیداتیو و پاسخ التهابی ناشی از آسیب ایسکمی – ریپرفیوژن میوکارد در موش‌های دیابتی نوع یک» مشغول به فعالیت شد.

همچنین طی تفاهم‌نامه دانشگاه با صندوق حمایت از پژوهشگران طرح تحقیقاتی با عنوان «سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت‌های جدید و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان کاتالیزگرهای غیرهمگن قابل بازیافت در فرآیندهای شیمیایی» برای دکتر مصطفی گل شکن به عنوان محقق دوره پسادکتری و با راهنمایی دکتر فرهاد شیرینی تصویب و ابلاغ شد.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz