رشت رویایی- رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه ترغیب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی یکی از شیوه های روان سازی ترافیک است،گفت:پس از طرح صدور مجوز احداث خط ویژه در یکی از جلسات کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورا در سال ۹۱، این طرح با ۴ رای موافق و ۳ رای مخالف موافقت گردید.

سید امیرحسین علوی با تاکید برنداشتن مصوبه اجرای brt در آن سال تصریح کرد: قبل از اجرای طرح فوق باید نظریه کمیسیون حمل و نقل ترافیک استان اخذ و پس از بررسی جزییات در جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای استان جهت طرح مجدد و اصلاح لازم برای تصویب نهایی به صحن شورا ارایه می شد.

او گفت: این طرح باید درشورای پنجم به تصویب می رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت اذعان داشت: بحث کد اجرایی خط ویژه اتوبوس در سال ۹۳ دیده شد و در سال ۹۴ کد بودجه فاز یک و دو لحاظ گردید که براساس مصوبه شورای سوم نیاز به اخذ مصوب از صحن شورا بود که انجام نشد.