رشت رویایی- اشتباه عجیب یک دروازه‌بان گل به خودی تاریخی را برای این ورزشکار رقم می‌زند.