رشت رویایی ـ  جلسه میز خدمت با حضور امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، علیرضا کامران راد شهردار منطقه دو و معاونین و روسای نواحی منطقه در مسجد امام صادق (ع) محله زرجوب جهت بررسی و رفع مشکلات شهروندان در حوزه مدیریت شهری برگزار شد.