[su_frame align=”left”]جلسه مدیران ارشد شهرداری رشت با متخصص برندسازی - مهر ۱۳۹۵ - مرتضی عاطفی[/su_frame]

رشت رویایی- مرتضی عاطفی، شهردار منطقه دو برنامه دیدار با شهروندان را در برنامه‌های خود قرار داده است.

سرای محله که باهدف ارتباط بیشتر شهروندان و شهرداری ایجادشده است می‌توانند سبب اعتمادسازی بیشتر بین شهروندان و شهرداری شود.

عاطفی در همین راستا برنامه دیدار با شهروندان منطقه دو را در برنامه‌های خود قرار داده است و سه‌شنبه هر هفته ساعت ۴ تا ۶ عصر در سرای محله چهلتن حضور خواهد یافت.

سرای محله چهلتن از مرداد سال گذشته فعالیت خود را با برگزاری کلاس‌های مختلف حوزه فرهنگی، هنری و اجتماعی آغاز کرده است.

در این برنامه عاطفی به همراه مدیران شهرداری منطقه ضمن دیدار نزدیک با مردم و پس از شنیدن مشکلات آن‌ها در راستای تسریع در اجرای خواسته‌ها عمل خواهد کرد.

این دیدارها سبب خواهد شد تا شهردار منطقه هر چه بیشتر مشکلات منطقه دو رشت را شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهد.