رشت رویایی- با پیشنهاد رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت دو کارگروه به مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم اضافه  شد.

با پیشنهاد رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت رشت تشکیل کارگروه محیط زیست شهری به ریاست شهر رشت و کارگروه روابط بین الملل به نائب رئیسی رشت به مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی شورای رشت رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص گفت: در همایش اخیر جاده ابریشم رشت بعنوان محل دبیرخانه محیط زیست شهری انتخاب شد.
سید امیر حسین علوی با اعلام این مطلب اظهار کرد: جاده ابریشم یازده هزار کیلومتر طول دارد و این جاده موجب ارتباط و پیوند بسیاری از شهرها شده است.

او ادامه داد: به عنوان رئیس شورای رشت در این همایش حضور پیدا کرده و پیشنهاداتی مطرح نمودم.

علوی با اشاره به  اینکه در این نشست رشت بعنوان دبیرخانه محیط زیست شهری انتخاب شد گفت: بنده در این همایش پیشنهاد تشکیل کارگروه روابط بین الملل را دادم که مورد موافقت قرار گرفت.

او گفت: همچنین در این همایش پیشنهاد استقرار دبیرخانه کمیته محیط زیست شهری در رشت به ریاست شهر رشت را مطرح نمودم که این پیشنهاد نیز با موافقت اعضای حاضر مصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: در کارگروه روابط بین الملل شهر رشت به عنوان نائب رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم انتخاب شده است.

او درپایان گفت: امید وارم با حضور رشت در این مجمع و با بهره گیری از ظرفیت موجود در شهرهای جاده ابریشم شاهد توسعه فرهنگی، اقتصادی و… بیشتر در رشت باشیم.
انتهای پیام