اتفاقی نادر در المپیک
دو نفر در یک رشته طلا گرفتند

رشت رویایی- شناگر آمریکایی و کانادا در ۱۰۰ متر آزاد شنای بانوان با هم به خط پایان رسیدند.

در رشته ۱۰۰ متر شنای آزاد بانوان، شناگر آمریکایی و کانادایی با هم طلا گرفتند. سیمونه مانوئل از آمریکا و پنی اولکسیکا از کانادا، که رقابت تنگاتنگی با هم داشتند در نهایت با ثبت زمان ۵۲ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه توانستند به خط پایان برسند و مشترکا طلای ای رشته را به دست بیاورند. این اتفاقی نادر در المپیک بود.

اتفاقی نادر در المپیک - دو نفر (سیمونه مانوئل از آمریکا و پنی اولکسیکا از کانادا) در یک رشته طلا گرفتند اتفاقی نادر در المپیک - دو نفر (سیمونه مانوئل از آمریکا و پنی اولکسیکا از کانادا) در یک رشته طلا گرفتند

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz