[su_frame align=”center”]28188158141200132893719068661506317524433[/su_frame]

رشت رویایی- دو بازیکن مشهور لیگ برتر پرونده عجیب و تازه‌ای در کمیته اخلاق دارند.

به گزارش خبرآنلاین، شنیده می‌شود که دو بازیکن از تیم‌های بزرگ پایتخت مشکوک به مصرف قرص‌های روانگردان هستند. این در حالی است که حتی فیلم مربوط به آنها نیز به دست نهادهای امنیتی رسیده و این نهاد نیز گزارشات را در اختیار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قرار داده است. کمیته اخلاق نیز در حال حاضر این پرونده را باز نگه داشته و در حال بررسی است.

به نظر ماده‌ای که توسط این در ستاره مصرف می‌شود، همان ترامادولی است که پیش از این نیز بارها درباره‌اش در فوتبال ایران بحث و شک به وجود آمده است. ضمن اینکه کمیته اخلاق به دنبال پیدا کردن عوامل شروع کننده این اتفاق نیز هست.