رشت رویایی- ابی و بریتنی، خواهران دوقلوی بهم چسبیده با پشتکار خود توانسته‌اند معلم شوند.

مسئولان مدرسه برای اینکه عکس العمل دانش آموزان نسبت به معلمان خود را ببینند، ابتدا یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردند و وقتی که این دو خواهر از کلاس بیرون رفتند از دانش آموزان درباره احساسشان نسبت به معلمان دوقلویشان پرسیدند که بچه‌ها هیچ مشکل خاصی نداشتند.